Equip directiu

 

MARGALIDA MARÍ TUR                          

Directora

Demanar cita prèvia

MARTA ROLDÁN GARCÍA

Cap d’estudis

Demanar cita prèvia

CATALINA FERRER BONET

Cap d’estudis

Demanar cita prèvia

LAURA FERRER MARÍ

Cap d’estudis

Demanar cita prèvia

RICARD LLORCA RODA

Secretari

Demanar cita prèvia