Logo FSE

 

Què és l'FSE?

El Fons Social Europeu (FSE) és el principal instrument amb el qual Europa dóna suport a la creació d’ocupació, ajuda les persones a aconseguir millors llocs de treball i garanteix oportunitats laborals més justes per a tots els ciutadans de la UE. Per això, l'FSE inverteix en capital humà europeu: treballadors, joves i totes aquelles persones que cerquen feina. El finançament de l'FSE, que ascendeix a 10.000 milions d’euros a l’any, millora les perspectives laborals de milions d’europeus, especialment d’aquells que tenen dificultats per trobar feina.

Cada any, l'FSE ajuda milions d’europeus a adquirir nous coneixements, a trobar millors feines i, en definitiva, a millorar les seves vides. 

 

Quins objectius pretén assolir?

En l’article 9 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 trobam, entre els objectius: “Invertir en educació, formació i formació professional per a l’adquisició de capacitats i un aprenentatge permanent”.

A la prioritat d’inversió 10.4 es posa de manifest la millora de l’adequació al mercat de treball dels sistemes d’educació i formació, facilitant la transició de l’educació al treball i reforçant els sistemes d’ensenyament i formació professional, a més de la seva qualitat. La millora també es fa efectiva a través de mecanismes d’anticipació de les necessitats en matèria de competències, l’adaptació dels programes d’estudis i la creació i el desenvolupament de sistemes d’aprenentatge en un entorn laboral, inclosos els sistemes de formació dual i els programes de pràctiques.

 

En què consisteix el finançament?

 

Els cicles formatius de grau mitjà, LOE que s'imparteixen en modalitat presencial als IES públics i als centres integrats, excloent-ne els cicles temporalitzats i els de modalitat dual,  són ensenyaments cofinançats pel Fons Social Europeu (FSE) en el marc de l’eix prioritari 3 (invertir en educació, formació i formació professional per a l’adquisició de competències i l’aprenentatge permanent) del Programa Operatiu de les Illes Balears 2014-2020.

 

La taxa de cofinançament per a les Illes Balears és del 50 %. Les accions formatives cofinançables s’imparteixen als centres docents dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears. En concret, es cofinancen les hores lectives del professorat que imparteix classe en aquests cicles i en els grups de 3r i 4t d'ESO on es cursa Matemàtiques aplicades. Aquests períodes lectius s’han d’impartir d’acord amb la normativa estatal i autonòmica aplicable.

 

El lema d’aquest Programa és: “Europa inverteix en el teu futur”.

 

Quins cicles de formació professional de grau mitjà estan cofinançats a l'IES Balàfia?

 

En aquest centre educatiu, durant l'actual curs 2016-2017, estan cofinançats per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Fons Social Europeu els ensenyaments del cicle formatiu de grau mitjà i Formació professional bàsica següents:

 

1. Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Serveis en Restauració

 

2. Formació professional bàsica en Cuina i Restauració